مطالب مرتبط با کلید واژه " باشگاه پژوهشگران واحد تهران مرکزی "


معرفی باشگاه

معرفی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان     باشگاه پژوهشگران جوان واحد تهران مرکزی با عضویت ۳۲۴ نفر از دانشجویان نخبه کشور به منظور نیل به اهداف والای علمی در سالهای اخیر تلاش بسیار وافر مبذول داشته است. ثبت ۸۰ اختراع در نیمه ...

فعالیت های باشگاه

فعا لیتهای باشگاه    ارایه تسهیلات به  مقاله آقای علی فلاحی جهت ارایه سخنرانی در همایش  بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی در دانشگاه پیام نور بوشهر چاپ مقاله علمی – پژوهشی ISC  توسط خانم سعیده زنده باد در فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ...