عضویت در استعداد درخشان

عضویت در استعداد درخشان

حائزین یکی از شرایط زیر می توانند درخواست عضویت در استعدادهای درخشان باشگاه نمایند :

۱_۱ برگزیدگان مسابقات المپیادهای داخلی جهت اعزام به مسابقات بین المللی .

۱_۲ دارندگان حداقل یک طرح پژوهشی اجرا شده یا یک اختراع ثبت شده که در جشنواره های رسمی کشور از قبیل خوارزمی ، ابوریحان و ... مقام اول تا سوم را کسب کرده باشند .

۱_۳ دارندگان یک مقاله تا پایان مقطع دبیرستان ، دو مقاله تا پایان مقطع کارشناسی ، سه مقاله تا پایان کارشناسی ارشد و چهار مقاله چاپ شده تا پایان مقطع دکترا در علوم پایه ، مهندسی ، علوم انسانی ، علوم پزشکی ، کشاورزی و ... که در مجلات علمی – پژوهشی معتبر داخلی یا خارجی باشند ( مقاله ها باید علمی – پژوهشی باشد و برای دانش آموزان مجلات علمی ترویجی نیز قابل قبول است . )

۱_ ۴ حائزین مقام اول در تفسیر قران کریم در مسابقات بین المللی حفظ و تفسیر کامل قرآن ، که امتیاز لازم را کسب کرده باشند .

۱_۵ دارندگان حداقل یک کتاب تألیفی که جنبه آموزشی – پژوهشی – فرهنگی یا فناوری داشته و به عنوان یک کتاب علمی معتبر شناخته شده باشد .

۱_۶ اعضای باشگاه که در طول یک دوره عضویت خود در باشگاه حداقل ۸۰% امتیازات عضویت را بر اساس معیارهای انتخاب اعضاء ( ماده ۱۰ این آئین نامه ) جهت عضویت در « ا.د.ب » کسب کرده باشند .

۲_ نحوه پذیرش اعضاء

متقاضی میبایست با مراجعه به سایت نسبت به تکمیل فرم و ارسال آن اقدام فرماید.

۳_ مدت عضویت

مدت عضویت اعضاء ، مطابق شرایط عضویت در باشگاه می باشد و تمدید عضویت بر حسب نظر کمیته تعیین اولویت بلامانع است .

۴_مزایای عضویت

۴_۱ عضو استعدادهای درخشان باشگاه می تواند علاوه بر برخورداری از مزایای عضویت در باشگاه از تسهیلات زیر با تأیید کمیته تعیین اولویت بهرمند گردد :

۴_۲ امکان تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی در رشته مرتبط در هر واحد دانشگاهی دلخواه برحسب نظر کمیته تعیین اولویت و براساس آئین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان جشنواره ها و مسابقات علمی در دوره های آموزش عالی وزارت علوم مصوب آئین نامه مشابه آن در دانشگاه آزاد اسلامی .

۴_۳ تأمین هزینه اجرای طرحهای پژوهشی مورد تأئید توسط باشگاه .

۴_۴ هزینه مطالعات تحقیقات علمی و تهیه ، تولید و عرضه نتایج حاصل .

۴_۵ اولویت در کلیه برنامه ها و فعالیتهای باشگاه از جمله اعزام به همایشهای بین المللی داخلی و خارجی ، اعزام به عتبات عالیات ، حرمین شریفین و سایر مسافرتهای علمی ، پژوهشی ، زیارتی و سیاحتی .

۴_۶ استفاده رایگان از کلیه برنامه های باشگاه و استفاده از امکانات تحقیقاتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با ارائه کارت عضویت .

۴_۷ برخورداری از جایزه ویژه

۴_۸ برخورداری از بورس تحصیلی شامل کل شهریه و یا کمک هزینه تحصیلی ، برای تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی داخل یا خارج از کشور

۴_۹ اولویت استخدام در واحدهای دانشگاهی به منظور تکمیل کادر هیأت علمی و کارکنان برای اعضایی که حداقل یکسال عضو باشگاه بوده باشند .

تبصره : برای اعضاء غیر ایرانی بورس تحصیلی فقط برای داخل ایران اعطا خواهد شد