معرفی باشگاه

معرفی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

 

 

باشگاه پژوهشگران جوان واحد تهران مرکزی با عضویت ۳۲۴ نفر از دانشجویان نخبه کشور به منظور نیل به اهداف والای علمی در سالهای اخیر تلاش بسیار وافر مبذول داشته است. ثبت ۸۰ اختراع در نیمه نخست دهه هشتاد و ارائه ۶۲ مقاله در همایشهای علمی داخلی و ۲۳ مقاله در همایشهای علمی خارجی در این مدت گوشه ای از افتخارات اعضاء فعال باشگاه پژوهشگران جوان است. بررسی آمار نشان دهنده رشد قابل توجه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان واحد تهران مرکزدر نیمه اول دهه ۸۰ است . در این دوره سال ۱۳۸۵ اوج شکوفایی است بطوریکه در مقطع کارشناسی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان بیش از ۳۰۰ درصد مقطع کارشناسی ارشد بیش از۶۰۰ درصد رشد داشته و برای نخستین مرتبه پنج نفردر مقطع دکترا به عضویت باشگاه پژوهشگران جوان در آمده اند و همچنین ۱۴ نفر از استعدادهای درخشان کشور عضو این واحد میباشند.