طرح های پژوهشی

طرحهای پژوهشی خاتمه یافته

 •   بررسی تغییر نیاز چوبی ایران در طی سه دهه گذشته

 • پهنه بندی زمین برای توسعه فیزیکی شهر با استفاده از gis وahp (مطالعه موردی شهرستان شیراز)

 • فرم بسته کا لیبراسیون دوربین بر اساس نقاط ناپدید شدن در فضای دو گانه هندسی

 • بررسی تاثیر گروههای خونی بر عملکرد افراد در شرکتها و کارخانجات تولیدی

 • مطالعه تاثیر لاکتو باسیل های پروبیوتیک جدا شده از محصولات لبنی سنتی بر کاهش رشد باکتری استرپتو کوکوس موتانس عامل پوسیدگی دندان

 • کاربرد تحلیل پوششی داده ها برای تخصیص منصفانه هزینه های مشترک در زنجیره های تامین

 • شبیه سازی فرآیند کپسوله کردن داروی لامی ووداین از نانو لوله های کربنی با استفاده از روش کوانتومی تابع چگالی

 •  روشهای حل عددی شکل خاصی از معادله کلین - گردن

 • حل دستگاههای معادلات غیر خطی آشوبگرانه

 • توزیع  اسید های چرب امگا - 3 در برخی گونه های میگوی خلیج فارس

 • مطالعه فون سن های خانواده ی پنتاتومیده (Heteroptera :pentatomidae ) در مناطق مختلف ارسباران             

 

طرحهای پژوهشی جاری

 

 • مدل سازی مسئله مکان یابی هاب در سیستم حمل و نقل  هوایی تحت شرایط عدم قطعیت فازی

 •  ارایه یک روش جدید برای سنجش پروفایل عدسی در فضای فرکانس

 • آموزش کارگاهی نرم افزارهای معماری به شیوۀ ابزار در پروژه (اتوکد، تری دی مکس)

 •  مطالعه پارامتری فرآیند تزریق امتزاجی متناوب آب و گاز در مخازن شکافدار 

 • بررسی رابطه میان ویژگی های شخصیت و مکانیسم های دفاعی در افراد چاق در مقایسه با افراد دارای وزن طبیعی   

 • پرتابگرهای الکترومغناطیسی   

 • اثر اسکافولد نانو فیبروز در محیط کشت سه بعدی در تمایز عصبی سلولهای pc12 

 • حذف رنگ از فاضلاب صنایع نساجی توسط کربن فعال تولید شده از درخت sambucus nigra Lومقایسه آن با رنگزدایی کربن فعال مرک