اخبار و رویدادها

وبینار تقویت سرمایه های روانشناختی واعتماد به نفس براساس ذهن آگاهی

وبینار تقویت سرمایه های روانشناختی واعتماد به نفس براساس ذهن آگاهی

دومین وبینار ملی تقویت سرمایه های روانشناختی واعتماد به نفس براساس ذهن آگاهی توسط خانم دکتر شهریاری در تاریخ ۹۹/۸/۲۶ در سامانه دانان به صورت مجازی برگزار گردید . این وبینار توسط باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان به صورت سراسری برای اعضای باشگاه با محوریت ۱- سلامت روان ۲- شخصیت و مسائل پیرامون آن برگزار شد . خانم دکتر شهریاری عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی می باشد خانم شهریاری مدرس این وبینار افزایش اعتماد به نفس وتاثیر آن در عملکردهای زندگی را بیان نمودند . گفتنی است این برنامه وکارگاهها از سلسله برنامه های مصوب باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان این واحد می باشد که به دلیل شرایط موجود وشیوع بیماری کرونا به طور مجازی ودرراستای ارتقا علمی دانشجویان واعضای باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان هرهفته در حال برگزاری است .

ادامه مطلب
اباصالح المهدی(عج)
برگزاری مسابقه ملی

اباصالح المهدی(عج)

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران مرکزی برای اولین بار اقدام به برگزاری اولین مسابقه مجازی با عنوان: منتظران ابا صالح المهدی (عج) در سطح ملی در بخش دانشجویی بهمراه جوائز نفیس نقدی و غیر نقدی تا تاریخ پایان مرداد ماه سال جاری نموده است . شرکت برای عموم دانشجویان در تمام رشته ها آزاد میباشد .. شماره پیامکی مسابقه ۰۹۰۱۵۸۰۸۲۶۱

ادامه مطلب