نوع خبر 
 
 غبارروبی حرم حضرت معصومه س توسط نخبگان
يکشنبه 17 بهمن 1395  13:48
 درخشش رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران مرکزی
سه شنبه 4 آبان 1395  11:19
 اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران مرکزی
سه شنبه 4 آبان 1395  15:55
 روش نوشتن نام صحیح باشگاه در مقالات علمی جهت اخذ تشویق
روش نوشتن نام صحیح باشگاه در مقالات علمی جهت اخذ تشویق
دوشنبه 10 اسفند 1394  14:49
 همایش هماندیشی تجاری سازی و کارآفرینی
همایش یک روزه هم اندیشی پیرامون تجاری سازی و کارآفرینی پژوهشگران جوان و نخبگان روز دوشنبه 16/9/94 در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم برگزار گردید.
سه شنبه 17 آذر 1394  16:50
 پیشنهادات و انتقادات در خصوص باشگاه پزوهشگران جوان و نخبگان این واحد دانشگاهی
انتقادات و پیشنهادات
چهارشنبه 27 دى 1391  17:44
 روش نوشتن نام صحیح باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان در مقالات علمی
روش نوشتن نام صحیح باشگاه در مقالات علمی
يکشنبه 5 شهريور 1391  15:53
 نتایج 1 - 10 از تعداد 10  خبر