روش نوشتن نام صحیح باشگاه در مقالات علمی جهت اخذ تشویق

۱۰ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۸:۱۹ کد : ۱۰۲۸۴ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۳۴۳
روش نوشتن نام صحیح باشگاه در مقالات علمی جهت اخذ تشویق
روش نوشتن نام صحیح باشگاه در مقالات علمی جهت اخذ تشویق

 

روش نوشتن نام صحیح باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان در مقالات علمی
روش نوشتن نام صحیح باشگاه در مقالات علمی جهت اخذ تشویق: درمقالات فارسی: و مقالات انگلیسی:

 

روش نوشتن نام صحیح باشگاه در مقالات علمی جهت اخذ تشویق

 

درمقالات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان، تهران، ایران
 

در مقالات انگلیسی

Young Researchers and Elite club, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

 

 


نظر شما :