پیشنهادات و انتقادات در خصوص باشگاه پزوهشگران جوان و نخبگان این واحد دانشگاهی

۲۷ دی ۱۳۹۱ | ۲۱:۱۴ کد : ۱۰۲۸۲ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۴۸۴
انتقادات و پیشنهادات

اعضای محترم باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان

با توجه به تشکیل هئیت امنای در یک ماه آینده ،کلیه پیشنهادات مورد نظر خود را حداکثر تا 5/11/91 به این دفتر از طریق ایمیل اعلام فرمایید.

با توجه به تغییر سایت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و تلاش در جهت ارائه اخبار علمی-لطفا هرخبر علمی جدیدی که می تواند در جهت پیشبرد علمی کشور موثر واقع شود را به طور مستمر و ماهیانه به باشگاه واحد تهران مرکزی اعلام فرمائید.

 

با توجه به عضویت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان این واحد در کمیته فن آوری اطلاعات و فن آوری مجازی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان وبا عنایت به هدف والای باشگاه در راستای شناساندن هرچه بیشتر باشگاه و گنجاندن آن در تصمیم گیری های دولت و مجلس ،خواهشمند است نقطه نظرات خود را تحویل این دفتر نمایید.

 


نظر شما :