روش نوشتن نام صحیح باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان در مقالات علمی

۰۵ شهریور ۱۳۹۱ | ۲۰:۲۳ کد : ۱۰۲۷۸ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۵۷۷
روش نوشتن نام صحیح باشگاه در مقالات علمی
روش نوشتن نام صحیح باشگاه در مقالات علمی جهت اخذ تشویق: درمقالات فارسی: و مقالات انگلیسی:

 

 

 

 

 

 

 

روش نوشتن نام صحیح باشگاه در مقالات علمی جهت اخذ تشویق:

درمقالات فارسی:

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان، تهران، ایران
 

در مقالات انگلیسی:

Young Researchers and Elite club, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

 


نظر شما :