نوع خبر 
 
 غبارروبی حرم حضرت معصومه س توسط نخبگان
يکشنبه 17 بهمن 1395  13:48
 درخشش رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران مرکزی
سه شنبه 4 آبان 1395  11:19
 اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران مرکزی
سه شنبه 4 آبان 1395  15:55
 گرامیباد یاد و خاطه شهدای دفاع مقدس
دوشنبه 5 مهر 1395  17:0
 روش نوشتن نام صحیح باشگاه در مقالات علمی جهت اخذ تشویق
روش نوشتن نام صحیح باشگاه در مقالات علمی جهت اخذ تشویق
دوشنبه 10 اسفند 1394  14:49
 مراسم غبارروبی بارگاه کریمه اهل بیت(ع)
دوشنبه 10 اسفند 1394  13:25
 برگزاری شب شعر فاطمی...
چهارشنبه 18 اسفند 1395  16:31
 همایش هماندیشی تجاری سازی و کارآفرینی
همایش یک روزه هم اندیشی پیرامون تجاری سازی و کارآفرینی پژوهشگران جوان و نخبگان روز دوشنبه 16/9/94 در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم برگزار گردید.
سه شنبه 17 آذر 1394  16:50
 برگزاری سمینار تخصصی با عنوان فرصت ها و تهدیدها و آسیب های اجتماعی در سبک زندگی ایرانیان با رویکرد نظم و امنیت
برگزاری نسست تخصصی با عنوان فرصت ها ،تهدیدها و آسیب های اجتماعی در سبک زندگی ایرانیان با رویکرد نظم و امنیت با هت باشگاه پژوهشگران واح و همکاری دانشکده علوم سیاسی با سخنرانی دکتر مرتضویان و دکتر بلندیان برگزار گردید.
چهارشنبه 20 آبان 1394  13:27
 غبارروبی حرم کریمه اهل بیت(ع) به روایت تصویر
يکشنبه 15 فروردين 1395  13:45
1 2
 نتایج 1 - 10 از تعداد 20  خبر